بعد از ثبت شرکت در روسیه، مدیر عامل شرکت باید جواز کار بگیرد. در غیر این صورت، قانونا در شرکت خودتان حق امضا ندارد و شرکت نمی‌تواند فعالیت (حواله، واردات، صادرات و…) داشته باشد.

اگر مدیر عامل شرکت، جواز کار نگیرد، امکان دارد مشمول جریمه بسیار سنگین شود.

با اخذ جواز کار، ویزای کار یکساله (ویزای اقامتی) دریافت می‌کنید که به طور نامحدود قابل تمدید است. یعنی می‌توانید سال‌ها در روسیه اقامت داشته باشید، فقط باید هر سال
جواز کار را تمدید کنید.

دیگر اعضای شرکت و کارمندان خارجی شرکت هم می‌توانند جواز کار و بر مبنای آن، ویزا کار یکساله بگیرند.
اعضای خانواده ایشان هم می‌توانند به عنوان همراه، ویزای یکساله (ویزای اقامتی) بگیرند.

مدت اعتبار: یک سال (قابل تمدید به طور نامحدود)
مدت زمان لازم: یک تا ۳ ماه
هزینه: ۲ هزار دلار
علاوه بر این، ماهیانه باید حدود ۸۰ دلار حق بیمه به دولت پرداخت کنید.

جواز کار روسیه، مجوز کار روسیه، پروانه کار، روسیه، مسکو، اجازه کار